Hem
PGP-nyckel
Länkar

Cykel
  Uthyrning
  QR
  Grace
  TT

Politik
åsikter och stadsplanering

Musik

Foto
Bilder och berättelser

Promenad
En tur i Uppsala

Cykelstaden Lund

I april 2005 var jag i Lund på stadsplaneringskurs, och passade samtidigt på att kort studera vad staden har gjort för att göra det lätt att cykla.

Cykelnätet

Lund har, förutom lokala cykelbanor, fem genomgående leder som mer eller mindre tangerar stadskärnan (Stortorget är det ställe där flest leder möts). Dessa går längs cykelvägar och i centrum längs bilfria vanliga gator. Lederna är märkta med varsin färg på skyltar längs lederna och med samma färg på cykelkartan. Skyltningen är tät och bra så att man inte behöver tveka om man följer rätt väg, men möjligen inte helt komplett. Cykelkartan kan hämtas ut på cykelaffärer, turistinfo, Skånetrafiken osv, men finns också på nätet i en version som går att skriva ut.

Gatumiljö utanför centrum


Avsmalning. Observera också huvudstråk in mot staden skyltat.


Cykelstråk korsar lokalgata. Indragen väjningslinje (även med skylt), upphöjnad och beläggning i annan färg. Viss avsmalning också.


Ingen speciell miljö, men bred cykelbana. Observera mittstrecket. En egenhet med Lund tycks vara, inte så allvarligt men dock, att de skyltar på "dialekt" - exempelvis "Fordonstrafik förbjuden" med undantag för cyklar i stället för den vanliga "Motorfordonstrafik förbjuden", och som här korta streck i stället för gängse långa.

Gatumiljö i centrum

Lund har en stor andel bilfria gator i centrum, så pass mycket så att man kan säga att innerstaden i alla fall delvis är bilfri. Detta är delvis ett resultat av "Lunda-MATS", där det senare står för miljöanpassat transportsystem. Lund har också ett mobiliteteskontor.


Stadsmässig gatumijö. Även om gatan har trottoarer (små och smala) domineras hela bredden av gångtrafik, så att detta i praktiken är en "torggata".


En av alla helt bilfria gator. Något nyare hus och slätare beläggning, men ändå med ett inbjudande intryck.


Tät cykeltrafik, och gott om parkeringsmöjligheter vid stortorget.


Nästan bilfri gata. Skyltning tillåter faktiskt cykeltrafik även om det inte ser ut så vid en första anblick.


Annan vinkel från Stortorget. Lund har en estetiskt intressant stadskärna.


Resecentrum och Lundahoj


Lunds resecentrum. En rätt vanlig design på resecentrum, något långsmalt men med fördelen att det finns både bro och tunnel från centrala delar av resecentrum till spåren.


Stadssidan av resecentrum. Alla städer verkar ha en större väg mellan resecentrum och stadskärnan, parallellt med spåren (Kungsgatan i Uppsala, Vasagatan i Stockholm ...). I Lund kan man passera den på flera obevakade övergångställen nära väntsal, bro och andra strategiska punkter, vilket ger en bra förbindelse med staden (detta särskilt jämfört med signalreglering eller trånga tunnlar).


Lundahoj, centralt beläget vid resecentrum.

Lunds kommun lånar ut cyklar (till en mycket låg avgift), och erbjuder dessutom bevakad och obevakad parkering under tak. Det går också att få tag i kartor mm, och låna verktyg vid behov. Detta kallas "Lundahoj", och är en del av "Cykelstaden Lund", som i sin tur är en del av "Lunda-MATS".


Lundahoj-huset från andra sidan. Här går bron över över och ner till spåren. Det går också att cykla på bron och vidare till västra stadsdelarna, direkt från parkeringshuset.


Kontoret på Lundahoj. Trappan går upp till fler parkeringar och bron över spåren.


Låst, bevakad cykelparkering. De övre cyklarna är kommunens lånecyklar.


Lånecyklarna är kvalitetscyklar från Rex, till skillnad från andra kommuner som ex. provat Kronan-cyklar och liknande. Lacken är i en färg specialbeställd för Lunds lånecyklar och har två egenskaper: att ha en dem synliga mot både byggnader och grönska, och att inte kunna förväxlas med standardfärger.

Lund har dessutom 400 tjänstecyklar i mörkgrönt, kommunens egen färg. Dessa betalas av förvaltningen (2900 kr per cykel), men underhålls av Lundahoj. Cyklarna kan antingen bokas i pärm av de anställda för tjänsteärenden eller bara köras iväg med - detta är upp till varje kontor. Tjänstecyklarna kom till sen kommunledningen kommit fram till att antal taxiresor tjänstemännen gjorde var ohållbart högt och därmed dyrt. Cyklarna har haft märkbar effekt på detta.


Specialcykel för transport av rullstol, också möjlig att låna. Utanför bild finns en trehjulig specialtandemcykel, och två vanliga tandemcyklar. De senare tillhör synskadades riksförbund, men underhålls av Lundahoj och går att låna för både synskadade och övriga.