Program

ddgrey

exim4 greylisting spam
Dynamisk och om önskas distribuerad greylisting-server
https://github.com/perericr/ddgrey

qgis-plugin-dblookup

databas QGIS
Plugin till QGIS för snabb databasuppslagning från uttryck
https://github.com/perericr/qgis-plugin-dblookup

stp-mirror

synkronisering
Verktyg för att synkroniera filer från Studentportalen på Uppsala Universitet
https://github.com/perericr/stp-mirror